Projektinė veikla

Virėjų, kambarių tvarkytojų ir siuvėjų-operatorių specialybių mokinių praktika Italijoje

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro virėjų, kambarių tvarkytojų ir siuvėjų-operatorių specialybių mokiniai pagal Erasmus+ programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072 gegužės 27 dieną išvyko į 3 savaičių mobilią praktiką Italijoje.

Virėjų, kambarių tvarkytojų ir siuvėjų-operatorių specialybių mokinių praktika Italijoje

Kambarių tvarkytojo specialybės mokinių mobilumo praktika Ispanijoje

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro  kambarių tvarkytojo specialybės mokiniai gegužės 14 – birželio 04 dienomis profesinius įgūdžius tobulino Ispanijoje, Salou mieste. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072. Stažuotėje dalyvavo šeši mokiniai, kuriuos lydėjo  vyresnioji profesijos  mokytoja Roma Baltrukonienė ir slaugytoja Rūta Brazdeikienė.

Kambarių tvarkytojo specialybės mokinių mobilumo praktika Ispanijoje

Portugalijoje įgyta nauja darbinė patirtis

Įgyvendinant Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072, šaltkalvio ir suvirintojo specialybių mokiniai bei juos lydintys darbuotojai grįžo iš Portugalijoje vykusios mobilumo praktikos. Mokiniai įtvirtino profesines žinias ir kompetencijas, susijusias su būsimąja specialybe Margues e Fale nestandartinių metalo gaminių įmonėje.

Portugalijoje įgyta nauja darbinė patirtis

Pažintis su Portugalija

Įgyvendinant Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072, šaltkalvio ir suvirintojo specialybių mokiniai bei juos lydintys mokytojai išvyko į Portugaliją. Pagal projekte numatytas veiklas, mokiniai įtvirtina profesines žinias ir kompetencijas, susijusias su būsimąja specialybe Margues e Fale nestandartinių metalo gaminių įmonėje.

Pažintis su Portugalija

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Siuvėjo-operatoriaus, kambarių tvarkytojo ir virėjo specialybių mokiniai vyksta į stažuotę Italijoje.

Vizitas vyks 2024 metų gegužės 28 - birželio 18 dienomis.

Su grupe vyks du lydintys mokytojai, auklėtojai ar specialistai.

Kambarių tvarkytojų specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 kambarių tvarkytojų specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Ispanijoje, Barselonoje.

Vizitas vyks 2024 metų gegužės 14 - birželio 4 dienomis.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Kambarių tvarkytojų specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Ispanijoje, Barselonoje.

Vizitas vyks 2024 metų gegužės 14 - birželio 4 dienomis.

Su grupe vyks du lydintys mokytojai, auklėtojai ar specialistai.

Šaltkalvio specialybės mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 6 šaltkalvio specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Portugalijoje.

Vizitas vyks 2024 metų gegužės 05-25 dienomis.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Šaltkalvio specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Portugalijoje.

Vizitas vyks 2024 metų gegužės 05-25 dienomis.

Kovo 18-22 dienomis centro virėjo specialybės aštuoni pirmo kurso mokiniai vyko į Panevėžio mokymo centro Restoranų ir viešojo maitinimo mokymo skyrių, kuriame organizuoti trisdešimties valandų mokymai pagal jungtinį projektą „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“.

Mokymai pagal projektą „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“

Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 2024 m. vasario 22 d. pasirašęs dotacijos sutartį Nr. 2024/2-2348 pradėjo įgyvendinti projektąPirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre“ Nr. 10-002-T-0004, finansuojamą 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Sausio 29 - vasario 2 dienomis Kauno maisto pramonės ir prekybos centro Viešbučių ir restoranų sektoriniame praktinio mokymo centre vyko užsiėmimai Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro  kambarių tvarkytojo specialybės mokiniams pagal jungtinio projekto „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr. 10-025-J-0001-J02-00012 paraiškoje numatytas veiklas.  Mokiniai tobulino Modulio „Kambarių tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje“ dalies  „Tvarkyti gyvenamuosius kambarius“ praktinius įgūdžius.

Kambarių tvarkytojo specialybės mokiniai sektoriniame praktinio mokymo centre

Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!

JUNGTINIS PROJEKTAS
ĮGYK PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE!
Nr. 10-025-J-0001-J02-00012

Jungtinio projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Jungtinio projekto vykdytojas – Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

Veikla: asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre

Projekto įgyvendinimo data: 2024 m. birželio 30 d.

Projektui skirta finansavimo suma: 21 306,93 EUR.

Iš viso projekto eigoje bus įgyvendinti 47 mokinių mobilumai Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro Inžinerinės pramonės praktinio mokymo centre, Šiaulių technologijų mokymo centro Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Viešbučių ir restoranų sektoriniame praktinio mokymo centre, Panevėžio technologijų mokymo centro Restoranų ir viešojo maitinimo sektoriniame praktinio mokymo centre, Klaipėdos technologijų mokymo centro Tekstilės produkcijos gamybos sektoriniame praktinio mokymo centre ir Klaipėdos technologijų mokymo centro Variklinių transporto priemonių remonto sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekte numatyta, kad mokiniai mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Taip pat mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU

Galimybė mokytis ir įgyti naujų kompetencijų

Įgyvendinant Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072 veiklas, lapkričio 26 - gruodžio 16 dienomis trys virėjų ir trys dažytojo - tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai atliko mobilią praktiką Tenerifėje. Mokinius lydėjo profesijos mokytoja metodininkė R. Bučinskienė ir vyresnysis profesijos mokytojas V. Užgrindis. 

Virėjo ir dažytojo-tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai Tenerifėje

Snieguotą ir vėsoką lapkričio 26-osios dienos rytą trys virėjo ir trys dažytojo - tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai, lydimi profesijos mokytojų išvyko į mobilios praktikos vizitą pagal Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072“ Tenerifėje, kuri projekto dalyvius pasitiko alsuodama malonia šiluma.

Virėjo ir dažytojo-tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai Tenerifėje

Mobilumo praktika Tenerifėje

Spalio 23 - lapkričio 13  dienomis 6 virėjo ir dažytojo tinkuotojo padėjėjo specialybių centro mokiniai atliko mobilią praktiką Ispanijoje (Tenerifėje) Puerto de la Cruz  mieste pagal Erasmus+ programos projektą Nr.2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Mobili praktika Portugalijoje

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro floristo padėjėjo  specialybės šeši mokiniai spalio 22 - lapkričio 11 dienomis tobulino profesinius įgūdžius pagal  Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072  Portugalijoje.

Virėjų ir dažytojo - tinkuotojo padėjėjo specialybių mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 3 virėjų ir 3 dažytojo - tinkuotojo padėjėjo specialybių mokinių dalyvių atranką į stažuotę Tenerifėje.

Vizitas vyks 2023 metų lapkričio 26 - gruodžio 16 dienomis.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Virėjų ir dažytojo tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai vyksta į stažuotę Tenerifėje.

Vizitas vyks 2023 metų lapkričio 26 - gruodžio 16 dienomis.

Virėjų ir dažytojo tinkuotojo padėjėjo specialybių mokinių dėmesiui!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Centro mokinių atrankos komisija vykdo 3 virėjų ir 3 dažytojo tinkuotojo padėjėjo specialybių mokinių dalyvių atranką į stažuotę Tenerifėje.

Vizitas vyks 2023 metų spalio 22 - lapkričio 11 dienomis.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000139072.

Virėjų ir dažytojo tinkuotojo padėjėjo specialybių mokiniai vyksta į stažuotę Tenerifėje.

Vizitas vyks 2023 metų spalio 22 - lapkričio 11 dienomis.