Mokymo programos

MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Eil. Nr.

Profesinio mokymo programa

Išsilavinimas

Programos trukmė

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

1.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas), mokymasis ir pagal socialinių įgūdžių programą 3 m.

2.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 2 m.

3.

Floristo padėjėjo Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas), mokymasis ir pagal socialinių įgūdžių programą 3 m.

4.

Floristo padėjėjo Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 2 m.

5.

Kambarių tvarkytojo Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas), mokymasis ir pagal socialinių įgūdžių programą 3 m.

6.

Kambarių tvarkytojo Nereglamentuotas 1 m.

7.

Šaltkalvio

Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas), mokymasis ir pagal socialinių įgūdžių programą

3 m.

8.

Šaltkalvio Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 1,5 m.

9.

Virėjo Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas), mokymasis ir pagal socialinių įgūdžių programą 3 m.

10.

Virėjo Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 2 m.

11.

Siuvėjo - operatoriaus Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas), mokymasis ir pagal socialinių įgūdžių programą 3 m.

12.

Siuvėjo - operatoriaus Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 1,5 m.

13.

Transporto priemonių remontininko Vidurinis 2 m.

14.

Suvirintojo Vidurinis 2 m.

15.

Staliaus Vidurinis 1 m.

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS (turintiems profesinę kvalifikaciją)

1.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 2 m.

2.

Floristo padėjėjo Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 2 m.
3. Kambarių tvarkytojo Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 1 m.
4. Virėjo Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 2 m.
5. Siuvėjo - operatoriaus Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 1 m.
6. Šaltkalvio Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas) 1 m.
7. Transporto priemonių remontininko Vidurinis 2 m.
8. Suvirintojo Vidurinis 2 m.
9. Staliaus Vidurinis 1 m.

ŠEDUVOS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO SKYRIAUS MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Eil. Nr.

Profesinio mokymo programa

Išsilavinimas

Programos trukmė

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

1.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

2.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

3.

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

4.

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 2 m.

5.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa
Mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Pagrindinis išsilavinimas 3 m.

6.

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa
Mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Pagrindinis išsilavinimas 3 m.

7.

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
Mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Pagrindinis išsilavinimas 3 m.

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

1.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

2.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

3.

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

4.

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 2 m.