Mokymo programos

MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Eil. Nr.

Profesinio mokymo programa

Išsilavinimas

Programos trukmė

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

1.

Transporto priemonių remontininko

Vidurinis

2 m.

2.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo

Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas)

3 m.

3.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjo

Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas)

2 m.

4.

Floristo padėjėjo

Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas)

3 m.

5.

Kambarių tvarkytojo

Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas)

3 m.

6.

Kambarių tvarkytojo

Nereglamentuotas

1 m.

7.

Šaltkalvio

Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas)

3 m.

8.

Suvirintojo

Vidurinis

2 m.

9.

Šaltkalvio

Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas)

1,5 m.

10.

Virėjo

Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas)

3 m.

11.

Virėjo

Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas)

2 m.

12.

Siuvėjo - operatoriaus

Nereglamentuotas (baigusiems individualizuotas pagrindinio ugdymo programas

3 m.

13.

Siuvėjo - operatoriaus

Nereglamentuotas (baigusiems socialinių įgūdžių programas)

1,5 m.

14. Staliaus Vidurinis 1 m.

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

1.

Transporto priemonių remontininko

Vidurinis

2 m.

2.

Suvirintojo

Vidurinis

2 m.

3. Staliaus Vidurinis 1 m.

ŠEDUVOS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO SKYRIAUS MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Eil. Nr.

Profesinio mokymo programa

Išsilavinimas

Programos trukmė

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

1.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

2.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

3.

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

4.

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 2 m.

5.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa
Mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Pagrindinis išsilavinimas 3 m.

6.

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa
Mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Pagrindinis išsilavinimas 3 m.

7.

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa
Mokymasis vidurinio ugdymo programoje
Pagrindinis išsilavinimas 3 m.

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

1.

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

2.

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

3.

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 1 m.

4.

Žirgininkystės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Vidurinis 2 m.