Metodinė informacija

Specialiųjų poreikių asmenų profesinio mokymo metodinė komisija
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/specialiuju-poreikiu-asmenu-profesinio-mokymo-metodine-komisija/

Virtuali metodinė konsultacija „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo profesiniame mokyme aktualijos“
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/virtualioje-metodineje-konsultacijoje-pristatytos-specialiuju-poreikiu-asmenu-ugdymo-profesiniame-mokyme-aktualijos/