Projektinė veikla

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras skelbia lydinčių asmenų atranką

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2019-1-LT01-KA102-060234 „Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių mokymosi motyvacijos ir savirealizacijos skatinimas vykdant tarptautinį bendradarbiavimą“.

Šaltkalvio specialybės mokiniai vyksta į stažuotę Švedijoje.

Vizitas vyks 2021 metų lapkričio 28 – gruodžio 18 dienomis.

Su grupe vyks du lydintys mokytojai, auklėtojai ar specialistai.

Reikalavimai lydintiesiems pagal partnerių reikalavimus:

  1. Pilna COVID-19 vakcinacija (ES skaitmeninis COVID pažymėjimas).
  2. Geros užsienio kalbos žinios.
  3. Dirba su šiais mokiniais ir gerai žino mokinių gebėjimus.
  4. Padeda mokiniams užpildyti CV anglų kalba.
  5. Atlieka praktinį ir kultūrinį atrinktų mokinių dalyvių paruošimą vizitui.
  6. Vizito metu lanko mokinius darbo vietoje, organizuoja mokinių laisvalaikio užimtumą ir kultūrinę programą, atsako už projekto dalyvių saugumą darbo ir poilsio metu.
  7. Fotografuoti, filmuoti mokinius darbo praktikos ir laisvalaikio metu, pateikti vizito metu sklaidos informaciją, pristatyti vizito rezultatus ir pateikti išsamią foto bei vaizdo medžiagą.
  8. Padėti mokiniams užpildyti vizito ataskaitas.

Prašome norinčius dalyvauti lydinčiųjų atrankoje teikti savo kandidatūras iki 2021-10-20 14.00 val.