Projektinė veikla

Liepos 4 – 25 d. šešios žirgininkystės darbuotojo specialybės mokinės - Inga Čerepovičiūtė, Diana Snarskytė, Milita Butkutė, Neringa Savickytė, Miglė Katkevičiūtė ir Milda Jakštaitė lydimos vyr. profesijos mokytojos I.Gailiuvienės ir vyr. mokytojo  V. Tarbūno stažavosi Maltoje pagal  Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektą Nr. 2018-1-LT01-KA102-046653 "Tarptautinis mobilumas profesinio mokymo kokybės gerinimui ir nauji darbiniai bei socialiniai įgūdžiai specialių poreikių ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams".

Žirgininkystės darbuotojo specialybės mokinių pažintis su Malta

Daugiau nuotraukų rasite čia.

Merginos sėkmingai atliko praktiką Bidnija Horses Riding ir RMJ Horse Rescue žirgynuose. Pasidžiaugė gerinamomis prieglaudos žirgų laikymo sąlygomis, veterinarine priežiūra ir šėrimu tokiomis sudėtingomis klimatinėmis sąlygomis. Stebėjosi žirgynų savininkų atsidavimu ir rūpesčiu apleistiems, sužalotiems ar po sportinės karjeros paliktiems globotiniais. Bendru susitarimu su darbdaviais buvo sutarta daugiau rūpintis žirgų gerove, juos valyti, šerti, balnoti, prižiūrėti gardus, aplinką, inventorių, reikalui esant pagelbėti gydant traumas, bet ne joti.

Kiekvieną laisvą valandą mokinės  stengėsi išnaudoti susipažinimui su savita Maltos kultūra. Vedinos pažintinių norų aplankė gražiausias vietas. Maltos kultūra nulemta tiek ypatingų gamtos sąlygų, tiek keturių kultūrų: romėnų, prancūzų, arabų ir anglų. Dominuoja britiška elgesio kultūra (kaip ir važiavimas dešine kelio puse) ir arabiškas architektūros stilius. Aplankyta sostinė Valeta, žemieji ir aukštieji Valetos sodai, Šv. Petro katedra, tylusis miestas Mdina, Nacionalinis jūrų muziejus San Paule,  grožėtasi Dingli Cliffs iškyšuliu pakrantėje. Antrąjį savaitgalį organizuotas 7 valandų kruizas aplink Komino sala su maudynėmis nuo laivo denio, aplankytas personažo jūrininko Popay kaimelis. Tradicija tapo saulės palydėtuvės aptariant nuveiktus darbus, planuojant veiklas.

Numatytas vizito tikslas buvo pasiektas ne tik profesinio tobulėjimo aspektu, bet ir komunikavimo, kultūrinio, užsienio kalbos tobulinimosi aspektais.

Vyr. profesijos mokytoja Inga Gailiuvienė