Projektinė veikla

Centro mokiniai dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame projekte „Turi profesiją – turi ateitį“, kurio tikslas – užtikrinti galimybę socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją.

Projektas „Turi profesiją – turi ateitį“

Projekto įgyvendinimo metu mokiniams teikiama švietimo pagalba pamokų metu, popamokinėje veikloje jie dalyvauja užimtumo grupių veiklose: meno terapijoje, karjeros specialisto konsultacijose, maisto ruošimo įgūdžių lavinime, ekskursijose ir kitose veiklose, skatinančiose plėtoti socialinius įgūdžius.

Užimtumo grupės vadovės veiklas derina tarpusavyje, kad būtų išlaikomas integralumas ir tarpdiscipliniškumas, siekiant mokinių pasirengimo savarankiškam gyvenimui, profesinei veiklai ir skatinant mokinių socialinį dalyvavimą.

Specialioji pedagogė Ilona Dobrovolskytė

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7