Projektinė veikla

2004-09-22 LRPRC vyko projekto „Suaugusiųjų ir jaunimo, turinčių fizinę negalę, silpnaregių ir aklųjų konkurencingumo darbo rinkoje ugdymas“ sklaidos konferencija. Projekto koordinatorė Irena Gvazdauskienė.

2004-2005 Vyko Socrates, Leonardo Da Vinci programų ir Europos Sąjungos programos “Jaunimas” tarptautinis projektas Nr.L-2005-11 “HOPEDY – Hands on project Experience for Disabled Youngsters”. Pagal šį projektą LRPRC mokiniai kompiuterinio raštingumo mokėsi Suomijoje ir Vokietijoje, Hamburge. Mokiniai gavo ECDL pažymėjimus. Tarptautinė sklaidos konferencija įvyko Lietuvoje. Projekto koordinatorius Edvinas Povilaitis.

2005-04-01 LRPRC vyko seminaras „Mokymo ir mokymosi metodai, jų atranka ir taikymas, dirbant su specialiųjų poreikių jaunuoliais“.

2005-05-05 Vilniaus psichologai iš VšĮ „Vaiko namas“ vedė LRPRC mokytojams ir mokiniams seminarą „Smurto prevencija vaikų įstaigose".

2005–10–01 LRPRC pradėtas vykdyti tarptautinis projektas Nr. 22544-CP-1_2005_1DE-GRUNDTVIG-G11 “Agenda 21 moderatorių švietimo kursų parengimas ir išbandymas”. Partnerių šalys: Vokietija, Vengrija, Austrija, Lietuva, Latvija. Projekto metu ruošiami ir išbandomi mokymo moduliai. Projekto pabaiga 2007–10–01. Projekto koordinatorius Romas Elinauskas.

2005-10-17 Grupė LRPRC mokytojų ir specialistų vyko į Talino, Estija, Astangi neįgaliųjų reabilitacijos centrą, kur dalyvavo pagal PHARE projektą Nr. 6537902-01-010027 seminare „Neįgalių asmenų lygių galimybių ir konkurencinių gebėjimų plėtojimas rinkos pokyčių sąlygomis“. Projekto administratorė Irena Gvazdauskienė. 2006 metais LRPRC vykdytas projektas „Ištiesk pagalbos ranką“, pagal pirminės narkomanijos prevencijos programą. LRPRC įvyko sportinės varžybos, šventės, piešinių konkursai, šokių maratonas, paskaitos, ekskursijos. Grupė geriausiai besimokančių mokinių svečiavosi Lietuvos kariuomenės generolo leitenanto Motiejaus Pečiuliūno Arsenale. LRPRC vyko draugiškos krepšinio rungtynės tarp Arsenalo karių ir mokinių. Mokiniai vyko į Vilnių, į Trakus.

2006-03-02/03 LRPRC mokytojai dalyvavo PPRC projekto „Saugesnis internetas“ seminare „Saugesnis internetas - vaiko tobulėjimo šaltinis“.

2006-04-11/12 J. Astrauskienė Švedijoje, Stokholme, dalyvavo tarptautiniame seminare „Švedijos specialiojo ugdymo patirtis ir perspektyvos“.

2006-05-03/05 LRPRC mokiniai Romas Jokubaitis ir Staselė Kusaitė Alantos technologijos ir verslo mokykloje dalyvavo jaunųjų verslininkų stovykloje- seminare „Praktiniai verslo kūrimo aspektai“ ir gavo padėkos raštus.

2006-05-15 Lietuvoje, Trakų rajono Antakalnio kaime įvyko tarptautinė Vokietijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos baigiamoji sklaidos konferencija pagal LRPRC projektą „Hopedy- Hands On Project Experience For Disabled Youngsters”.

2007 m. LRPRC kaip partneris bendradarbiavo Šiaulių universiteto projekte „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas"
Nr. 200-ESF/2004/2.3.0-01-11/06-11. Vykdant šį projektą sėkmingi mokymai pravesti 30 suaugusių neįgalių asmenų.

2007 m.LRPRC pedagogai tobulino profesinius įgūdžius, mokydamiesi dirbti su fizinę negalę turinčiais žmonėmis.

2007 m parengtas investicinis projektas „Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro infrastruktūros plėtra".

2007 m. vykdytas projektas „Metodinių priemonių adaptavimas neįgaliųjų profesiniam rengimui‘. Už projekto priežiūrą atsakinga Jolanta Krivickienė.

2007 m. vykdytas projektas „Kokybiška neįgaliųjų profesinė reabilitacija – konkurencinis žingsnis į darbo rinką“. Atsakinga už projekto įgyvendinimą Irena Gvazdauskienė.

2007-2008m. vykdytas projektas „Įnovatyvių mokymosi būdų bei naujų programų mokymosi aplinkai parengimas ir diegimas“. Atsakinga už projekto vykdymą Gražina Butvilienė.

2007-2008 m. vykdomas „Neįgaliųjų profesinės karjeros padalinio Lietuvos reabilitaciniame profesinio rengimo centre sukūrimas“. Projekto priežiūrą atlieka Stanislava Kavaliauskienė.

2007-2008 m. vykdoma Lietuvos darbo biržos “Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo programa”.

2007-01-10 LRPRC lankėsi Vokietijos Ūkio ministerijos atstovai. Vizito tikslas- įvertinti LRPRC pasiekimus bendradarbiaujant su Vokietijos įmonėmis ir mokymo įstaigomis.

2007-01-26 Už sėkmingą bendradarbiavimą su Vokietijos įmonėmis bei mokymo įstaigomis LRPRC direktoriui Jonui Praviloniui Vilniaus Amatų ir prekybos rūmuose buvo įteiktas specialus prizas ir Vokietijos Ūkio ministerijos apdovanojimas.