Naujienų archyvas

Balandžio 8 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre organizuota mokinių tėvų, globėjų ir rūpintojų diena.

Atvykusieji apsilankė teorinio ir praktinio mokymo kabinetuose, laboratorijose, dirbtuvėse, bendrabučiuose, rūpimais klausimais kalbėjosi su profesijų mokytojais ir grupių auklėtojais, apžiūrėjo mokinių Velykinių darbelių ir nuotraukų iš centre vykusių renginių parodėles.

Europos kambaryje vyko tėvų, globėjų ir rūpintojų susitikimas su centro administracija.

Susitikimo pradžioje mokiniai Jovita, Tomas ir Arvydas visus pasveikino savo muzika ir dainomis.

Centro direktorius Jonas Pravilonis pristatė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklą už 2015 metus. Su 2015-2016 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo rezultatais supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė.

Socialinė pedagogė Silva Bosienė apibendrino I pusmečio mokinių lankomumo rezultatus.

Rugsėjo mėnesį atlikto tyrimo „Mokymosi stiliai“ rezultatus pristatė centro specialioji pedagogė Justina Pundzienė.

Susitikimo metu direktorius Jonas Pravilonis atsakė į pateiktus klausimus ir pakvietė tėvelius, globėjus ir rūpintojus aktyviai bendradarbiauti sprendžiant mokinių pažangumo, lankomumo, sveikatos ir kitas problemas.