Naujienų archyvas

Balandžio 27 dieną vyko metodinė konsultacija „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo profesiniame mokyme aktualijos“, kurią organizavo Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Specialiųjų poreikių mokinių profesinio mokymo metodinė komisija, kuriai vadovauja Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro specialioji pedagogė Ilona Dobrovolskytė.

Metodinė konsultacija

Metodinės komisijos pirmininkė aktyviai įsitraukė į metodinės konsultacijos, kurios tikslas — pasidalinti gerąja patirtimi, kaip sėkmingai ugdyti specialiųjų poreikių turinčius mokinius profesinio  mokymo įstaigoje, aptarti specialiųjų poreikių ugdymo profesiniame mokyme aktualijas, organizavimą.

Renginį moderavo prof. dr. Ingrida Baranauskienė (Klaipėdos universitetas), įžanginis žodis suteiktas Joanai Aleknavičiūtei (Profesinio mokymo skyriaus vedėjai, Mokymosi visą gyvenimą departamentas, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija). ŠMM ir KPMPC atstovai dalyvavo šioje konsultacijoje turėdami tikslą atsakyti į profesinėms mokykloms aktualius klausimus. Metodinėje konsultacijoje dalyvavo lektoriai iš Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Klaipėdos universiteto, „Kitoks vaikas“ asociacijos, Alytaus profesinio rengimo centro.

Konsultacijos metu skaityti 6 pranešimai, kurie sistemingai papildė vienas kitą ir sudarė galimybę atkreipti dėmesį į mokinio, turinčio specialiųjų poreikių, profesinio mokymo planavimą, organizavimą ir kylančias problemas profesiniame mokyme. Lektoriai pristatė esminius modulinių profesinio mokymo programų bruožus; profesinio mokymo prieinamumo problemas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių; bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų vertinimo ir lavinimo svarbą; mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, charakteristikos bruožus ir jų raidos įtaką mokymosi specifiškumui. Pasidalinta jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymosi gairėmis, atkreiptas dėmesys į jaunuolių įsidarbinimo galimybes, jų dalyvavimą ir išsilaikymą darbo rinkoje.

Tokio pobūdžio metodinės konsultacijos bei renginiai planuojami ir ateityje.

Centro informacija