Naujienų archyvas

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, skatindamas darbuotojus mokytis visą gyvenimą ir sudarydamas tam sąlygas, dalyvauja projekte ,,Formaliojo ir neformaliojo  mokymosi galimybių plėtra“.

Pasirašyta trišalė sutartis tarp mokytojo, mokyklos ir mokyklos steigėjo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros paskelbtą konkursą laimėjo Vytauto Didžiojo universitetas ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 2021 m. vasario mėnesį  ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo programoje ,,Ateities ekonomikos mokytojas“ studijuoti pradėjo Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus vyresnioji mokytoja Daina Baravykienė. Studijų trukmė 1,5 metų.

2020 m. vyresniosios mokytojos Dainos Baravykienės ir kitų bendraautorių mokslinis straipsnis publikuotas žurnale „Jaunųjų mokslininkų darbai“.

Centro informacija

Mokymasis visą gyvenimą – svarbiausias švietimo ir mokymosi principas