Naujienų archyvas

Artėjant mokslo metų pusmečio pabaigai, profesijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, administracija nuotoliniu būdu susibūrė pokalbiui, kaip padėti mokiniams ramiai, be baimių užbaigti pirmąjį pusmetį.

Į pagalbą mokiniui

Profesijos mokytojai pasidalino iškylančiomis problemomis ir jų sprendimo būdais, specialioji pedagogė įvardino  mokinių išsakomus nuogąstavimus, pateikė profesijos mokytojams rekomendacijas apie užduočių aiškumo, sudėtingumo, prieinamumo ir tarpusavio dermės būtinybę.

Savo pastebėjimais pasidalino socialinė pedagogė, praktinio mokymo vadovas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, direktorius, tikėdamiesi, kad sudėtingu pandemijos laikotarpiu bendromis jėgomis mokiniams bus sudarytos tinkamos sąlygos pasiekti kuo geresnių rezultatų.

Centro informacija