Naujienų archyvas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina projektą „Kurk Lietuvai“, kuriuo norima paskatinti asmenų su negalia užimtumą Lietuvos darbo rinkoje, didinat valstybės numatytų priemonių ir paslaugų prieinamumą.  

Siekiant išsiaiškinti asmenų su negalia ir jų šeimų poreikius jiems numatytų paslaugų ir priemonių atžvilgiu bei informacijos apie galimą gauti pagalbą prieinamumą, visi suinteresuoti asmenys yra kviečiami pildyti anoniminę apklausą ir tokiu būdu dalyvauti viešojoje konsultacijoje bei prisidėti prie asmenų su negalia, jų šeimų ir visos visuomenės bendros gerovės didinimo.

Nuoroda į apklausą:  https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-asmenu-su-negalia-paslaugu-ir-priemoniu-poreikio-bei-informacijos-apie-galima-gauti-pagalba-prieinamumo