Naujienų archyvas

Birželio 12 dieną vyko Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenės darbuotojų susirinkimas.

Susirinkimo metu direktorius Jonas Pravilonis pristatė 2017 metų Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklos ataskaitą bei supažindino su 2018 metų centro veiklos programa. Pranešimuose pateikti duomenys apie biudžeto lėšų panaudojimą, socialinius partnerius, analizuotos mokinių „nubyrėjimo“ priežastys, priemonės mokinių lankomumui gerinti, absolventų įsidarbinimas, mokinių dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, pasidžiaugta pasiekimais nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose, tarptautinėse sporto varžybose.

Centro tarybos veiklos 2017 metais ataskaitą pateikė tarybos pirmininkė Vaida Šprunkė, kuri nurodė, kad tarybos posėdžių metu aptarti piniginių lėšų panaudojimo, darbo taisyklių nustatymo ir kt. klausimai, apžvelgė organizuotus renginius, išvykas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė pristatė naujai parengtų vidaus darbo tvarkos taisyklių projektą ir pakvietė darbuotojus aktyviai teikti pasiūlymus projekto tobulinimui.

Mokytoja Vitalija Rutkauskienė