Naujienų archyvas

Kovo 30 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre organizuota mokinių tėvų, globėjų (rūpintojų) diena.

Atvykusieji lankėsi teorinio ir praktinio mokymo kabinetuose, laboratorijose, dirbtuvėse, bendrabučiuose, kalbėjosi su profesijų mokytojais ir grupių auklėtojais, apžiūrėjo mokinių darbelių parodą.

Europos kambaryje vyko tėvų, globėjų (rūpintojų) susitikimas su centro administracija. Centro direktorius Jonas Pravilonis pristatė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklą 2017 metais. Su 2017-2018 m.m. pirmo pusmečio mokinių pažangumo rezultatais supažindino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė. Socialinė pedagogė Silva Bosienė apibendrino pirmo pusmečio mokinių lankomumo rezultatus. Centro mokinių dalyvavimą projektinėje veikloje pristatė projektų vadovė Julija Astrauskienė.

Susitikimo metu direktorius Jonas Pravilonis atsakė į pateiktus klausimus ir pakvietė tėvelius, globėjus ir rūpintojus aktyviai bendradarbiauti sprendžiant mokinių pažangumo, lankomumo, sveikatos ir kitas problemas.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro informacija