Naujienų archyvas

Gerbiamieji apdailininko specialybės AP14 ir AP15 grupių mokiniai!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2016-1- LT01-KA102- 022930 “Tarptautinė darbo patirtis mažiau galimybių turintiems jaunuoliams”.

RTVMC mokinių atrankos komisija vykdo 7 apdailininko specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Portugalijoje.

Vizitas į Barselos miestą vyks 2017-05-07/ 2017-05-27.

Atrankos kriterijai:

- Geri mokymosi rezultatai, specialybės žinios;

- Geras lankomumas;

- Iniciatyvumas, aktyvus dalyvavimas mokyklos užklasinėje veikloje;

- Mokymosi motyvacija, motyvacija vykti į stažuotę;

- Užsienio kalbos žinios;

- Informacinių technologijų žinios;

- Asmeninės savybės- kultūringas elgesys, mandagus bendravimas su

bendraamžiais ir suaugusiais.

Prašome užpildytas prašymo anketas pateikti socialinei pedagogei arba

specialybės mokytojui.

Atranka vykdoma iki balandžio 04 dienos.