Naujienų archyvas

Gerbiamieji staliaus specialybės ST14 ir ST15 grupių  mokiniai!

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo programos projektą Nr. 2015-1- LT01-KA102- 013240 “Užsienio praktika mažiau galimybių turintiems mokiniams”.

RTVMC mokinių atrankos komisija vykdo 6 staliaus specialybės mokinių dalyvių atranką į stažuotę Vokietijoje.

Vizitas į Šliozingeno miestą vyks 2017-05-02/ 2017-05-23.

Atrankos kriterijai:

- Geri mokymosi rezultatai, specialybės žinios;

- Geras lankomumas;

- Iniciatyvumas, aktyvus dalyvavimas mokyklos užklasinėje veikloje;

- Mokymosi motyvacija, motyvacija vykti į stažuotę;

- Užsienio kalbos žinios;

- Informacinių technologijų žinios;

- Asmeninės savybės- kultūringas elgesys, mandagus bendravimas su

bendraamžiais ir suaugusiais.

Prašome užpildytas prašymo anketas pateikti socialinei pedagogei arba specialybės mokytojui.

Atranka vykdoma iki balandžio 04 dienos.