Naujienų archyvas

„Nėra nieko pasaulyje, kas padėtų veiksmingiau išgyventi net blogiausiomis sąlygomis, kaip žinojimas, kad tavo gyvenimas turi kokią nors prasmę“.
Viktoras Franklis

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai, mokytojai ir auklėtojai, įsijungdami į pilietinę iniciatyvą „Vilties angelas“, skirtą Gedulo ir vilties dienai paminėti, bei siekdami įprasminti buvusių tremtinių, politinių kalinių vargus, kančias bei jų tikėjimą Tėvynes laisve, kūrė Vilties angelus.
Birželio 8 dieną visi susirinko į Europos kambarį paminėti 75 – ąsias pirmųjų trėmimų metines.

Daug skausmo, liūdesio, daug nemigo naktų, dejonių,
Daug nevilties minčių, širdy negyjančių žaizdų...

Šie ir kiti posmai, mokinių Jovitos ir Tomo lūpose skambėję paminėjimo pradžioje, priminė susirinkusiems apie skaudų mūsų šalies istorijos laikotarpį. Renginio vedėja Irena Kavaliauskienė pristatė į svečius atvykusias buvusias tremtines Eleną Stankevičienę ir Valeriją Štankelienę, kurios papasakojo apie tai, ką teko išgyventi esant toli nuo savo Tėvynės. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė padėkojo viešnioms už nuoširdžius pasakojimus.

Vėliau paminėjimo dalyviai išskubėjo į centro kiemą, kur medžių alėją papuošė per 500 baltų Vilties angelų. Jie skirti tremtiniams, kuriems nepalūžti padėjo didžiulis tikėjimas ir įsitikinimas, jog sunkią valandą kažkas saugo - tarsi globoja angelas.

Tikime, kad šios istorinės tiesos niekuomet ir niekam nepavyks ištrinti nei iš istorijos, nei iš mūsų atminties ir ugdys pagarbą žmogui, jo gyvybei, šeimai ir Tėvynei.

Mokytoja Vitalija Rutkauskienė, renginio vedėja Irena Kavaliauskienė