Naujienų archyvas

Gegužės 28 dieną Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre lankėsi Vaiko gerovės komisijos nariai ir pagalbos specialistai iš Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos. Tikslas – susipažinti su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre rengiamomis profesijomis, ugdytinių gyvenimo sąlygomis bei VGK veikla.

Atvykusieji susitiko su centro administracija ir socialine pedagoge. Direktorius Jonas Pravilonis supažindino svečius su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veikla. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių profesinio mokymo/si galimybes pristatė profesinio mokymo skyriaus vedėjas Alfonsas Ivoškis.

Po susitikimo organizuota apskritojo stalo diskusija, kurios metu direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė ir socialinė pedagogė Silva Bosienė išsamiau supažindino su centre vykdoma VGK veikla, aptarė pagalbos mokiniams galimybes ir tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas.

Kartu su profesinio tinkamumo nustatymo ir orientavimo skyriaus specialistu Eugenijumi Mikšu svečiai aplankė profesinio tinkamumo nustatymo ir orientavimo skyrių, viešbučio darbuotojo specialybės laboratoriją, stalių dirbtuves, muziejų.