Naujienų archyvas

Mokinių atostogų metu Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas organizavo trijų dienų mokymus pagal studijų kursą „Surdopedagogikos ir surdopsichologijos pagrindai“.

Mokymus vedė lektorės D.Burkauskienė ir E.Norvaišienė.

Studijų mokymuose dalyvavę dvidešimt penki centro pedagogai gilinosi į klausos sutrikimo sukeltus asmenybės pokyčius, priklausančius nuo klausos sutrikimo laipsnio ir klausos sutrikimo laiko.

Užsiėmimuose taip pat dalyvavo mokytojai iš Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, kurčiųjų bendromenės atstovai. Jiems talkino dvi lietuvių gestų kalbos vertėjos.