Naujienų archyvas

Spalio 18 d. minint Tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną,  Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnė Ilona Sernovienė skaitė paskaitą „Prekyba žmonėmis: pavojai ir pagalba“. Šios dienos minėjimo tikslas - skleisti žinią apie prekybos žmonėmis pavojus.

Paskaita „Prekyba žmonėmis: pavojai ir pagalba“

Paskaitos metu mokiniams buvo suteikta informacija  apie prekybą žmonėmis: žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą, ar kitas prievartas. Lietuvoje populiariausi verbavimo būdai: pažadai, apgaulė, įklampinimas į skolas, o išvykus iš šalies švelnus elgesys pasikeičia į tiesioginius gąsdinimus ar net į fizinį smurtą.

Mokiniai supažindinti su įvairiomis prekybos žmonėmis formomis: seksualinio išnaudojimo, priverstinio darbo, priverstinio santuokos tikslais, prekyba žmogaus organais, išnaudojimas elgetavimui.

Radviliškio rajono policijos komisariato  pareigūnė papasakojo apie prekybos žmonėmis realius atvejus. Įspėjo būti atsargiems ir budriems su mažai pažįstamais žmonėmis, nepasikliauti ir netikėti neaiškiais  darbo pasiūlymais. Susirinkusieji žiūrėjo filmą paremtą tikrais faktais apie vykdomus nusikaltimus.   

Mokiniai su dideliu susidomėjimu klausėsi paskaitos, galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus ir gauti išsamius atsakymus.

Nuoširdžiai dėkojame Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnei  už labai naudingą paskaitą.

Bibliotekininkė Tatjana Proščepenkienė

  • 001
  • 002
  • 003