Administracinė informacija

2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2023 m. II ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2023 m. I ketv.)

2022 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys (2022 m. IV ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2022 m. III ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2022 m. II ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2022 m. I ketv.)

Valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2022 finansinių metų ataskaita

2021 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys (2021 m. IV ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2021 m. III ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2021 m. II ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2021 m. I ketv.)

Valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2021 finansinių metų ataskaita

2020 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys (2020 m. IV ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2020 m. III ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2020 m. II ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2020 m. I ketv.)

2019 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 m. IV ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 m. III ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 m. II ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2019 m. I ketv.)

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 m. IV ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 m. III ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 m. I pusm.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 m. I ketv.)

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m. IV ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m. III ketv.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m. I pusm.)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m. I ketv.)

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2016 m. IV ketv.)

2015 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2015 m. IV ketv.) 

2014 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2014 m. IV ketv.)