Priėmimo sąlygos

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V- 96

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

Priėmimo etapo pavadinimas Veiksmai Data
I. Pirmasis papildomaspriėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.  
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. sausio 27 d. – vasario 7 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d. 
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. vasario 12 d. 
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose  2020 m. vasario 13–14 d.
II. Pagrindinis priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.  
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 4 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d. 
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. rugpjūčio 10 d. – rugpjūčio 11 d. 
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 14 d.
III. Antrasis papildomas priėmimas  Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 26 d. 
Testų, jei taikomi, laikymas 2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 24 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas  2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose  2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d.