Nuotolinis mokymas

DĖL MOKYMO IR UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. KOVO 1 D. IKI 2021 M. KOVO 31 D.

Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną mokymo ir ugdymo procesas organizuojamas taip:

Centre – AH20, AHT20, AH19, S20 grupių mokiniams praktinis  mokymas vykdomas kontaktiniu būdu.

Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriuje ŽŪ18, AM19, VR19, AM20, EM20, VR20, ŽR20, EMT20, ŽRT20 grupių mokiniams praktinis mokymas vykdomas kontaktiniu būdu.

Užimtumo tarnybos siųstiems asmenims, finansuojamiems ne iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų, praktinis mokymas vykdomas kontaktiniu būdu.

Neformaliojo švietimo būrelių veikla organizuojama nuotoliniu būdu.

Nuotoliniu būdu pamokos vedamos sinchroniniu ir asinchroniniu būdais.

Nuotolinis mokymas