Projektas LLP-LdV-IVT-2011-LT-0510

def_flag-logoeac-llp_en.jpg
Įvyko sklaidos seminaras pagal projektą LLP-LdV-IVT-2011-LT-0510 "Darbo patirtis mobilumo praktikos darbo vietoje apdailininkų specialybės jaunuoliams iš Lietuvos, turintiems mažiau galimybių". Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir administruojamas Švietimo mainų paramos fondo.
RTVMC Šeduvos skyriuje susirinkusiems mokytojams, verslininkams ir socialiniams partneriams buvo pristatyta apdailininkų specialybės mokinių praktika, atlikta Ispanijos Tenerife saloje. Buvo pristatyti mokinių darbai, jų specialybės pasiekimai, kultūrinė programa, mokiniams paruošta priimančios organizacijos. Mokinių praktika buvo aukštai įvertinta ir mokiniai gavo Europass mobilumo pažymėjimus iš Granadilla di Abona savivaldybės mero rankų.
Sklaidos seminaro dalyviai išklausė pristatymą, peržiūrėjo nuotraukas iš mokinių praktikos ir apdovanojimo ceremonijos Ispanijoje ir pateikė nemažai dalykinių klausimų.

img_2379_-_kopija.jpg
Julija AstrauskienėįKetvirtadienis 19 liepos 2012 - 18:34:47

 LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0612

  • Paruošė Aldona Narbutienė
def_flag-logoeac-llp_en.jpg
Liepos 18 dieną RTVMC Šeduvos skyriuje įvyko Leonardo da Vinči programos mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0612 „Žmogus ir žirgas“ sklaidos seminaras. Renginio metu vizitų Turkijoje, Ispanijoje ir Italijoje dalyviai dalijosi įgyta patirtimi, pristatė projekto veiklų metu sukurtus rezultatus.
img_2351_-_kopija.jpg
Stažuotės dalyviai vaizdžiai papasakojo, kaip užsienio šalyse organizuojamas teorinis ir praktinis žirgininkystės darbuotojų mokymas,
img_2357_-_kopija.jpg
kaip vyksta bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo įstaigų, verslo įmonių ir socialinių partnerių rengiant žirgininkystės srities darbuotojus.
img_2362_-_kopija.jpg
Buvo pristatyti ir aptarti sukurti projekto rezultatai: profesinio mokymo programa „Žirgininkystė“, profesinio mokymo programos modulis „Žirginis turizmas“, filmuota medžiaga „Jojimo mokymo patirtis užsienio šalyse“. Mokyklos direktorius Jonas Pravilonis dvylikai projekto dalyvių įteikė Europass mobilumo dokumentus, patvirtinančius apie stažuotėje įgytą tarptautinę profesinę patirtį.
dscf3977_-_kopija.jpg
Renginio pabaigoje vyko kultūrinis lankytų užsienio šalių pristatymas, kurio metu projekto dalyviai dalijosi vizito metu patirtais įspūdžiais. Stažuotės dalyviai patenkinti užsienyje įgyta patirtimi ir sukurtais rezultatais, kuriuos galės pritaikyti dirbdami savo organizacijose.
Julija AstrauskienėįKetvirtadienis 19 liepos 2012 - 18:06:03

 KVALIFIKACINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IR DIPLOMŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

Birželio 27 dieną RTVMC bendruomenė susirinko į kvalifikacinių pažymėjimų ir diplomų įteikimo 17 – ajai absolventų laidai šventę.
Iškilmingos šventės proga absolventus pasveikino centro direktorius Jonas Pravilonis,  direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kęstutis Ulinskas, socialinė pedagogė Silva Bosienė, praktikos vadovas Alfonsas Ivoškis, skyriaus vedėja Stanislava Kavaliauskienė.
Ne vieną šventės dalyvį sujaudino ant scenos  pasirodžiusios vaidilutės, kurios išleidžiamųjų grupių seniūnams įteikė po duonos kepalėlį, kaip gyvenimo, gerovės ir laimės simbolį, kviesdamos seniūnus duonos riekelėmis pasidalinti su grupės draugais.
Šiemet kvalifikaciniai pažymėjimai buvo įteikti 67 apdailininko, staliaus, šaltkalvio, viešbučio darbuotojo ir virėjo specialybes įgijusiems absolventams. Diplomai ir jų priedai buvo įteikti 7 automobilių remontininko specialybės absolventams.
Vd-3 grupės mokinei Aurelijai Benaitytei už labai gerą mokymąsi ir puikias žinias baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų metu buvo įteikta Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų padėka. Sėkmingiausiai baigiamuosius kvalifikacijos egzaminus išlaikiusiems absolventams Mindaugui Bartkui, Tomui Dumbrauskui, Mindaugui Gailiui, Stefai Baltrimaitei ir Agnieškai Mamulevič įteiktos RTVMC padėkos. Staliaus specialybės mokiniams Airidui Kvietkui, Juozapui Šegždai ir Giedriui Dičkalniui  įteiktos padėkos už dalyvavimą projektinėje veikloje.
Šventės dalyviams nuotaikingai koncertavo buvęs LNK televizijos projekto „2 minutės šlovės“ dalyvis Nerijus Šukutis.
100_6449.jpg

100_6455.jpg

100_6460.jpg

100_6463.jpg

100_6479.jpg

100_6489.jpg

100_6497.jpg

100_6501.jpg

100_6508.jpg

100_6523.jpg

100_6531.jpg

Julija AstrauskienėįSekmadienis 01 liepos 2012 - 17:07:09

 MOKINIŲ EKSKURSIJA Į PALANGĄ

Birželio 26 dieną II kurso šaltkalvio ir staliaus specialybių mokiniai kartu su auklėtojomis Nijole Rakšniene ir Tatjana Proščepenkiene  dalyvavo išvykoje į vasaros sostinę Palangą. 
Pirmiausia RTVMC mokiniai apsilankė netoli Palangos esančiame pramogų centre „Pas Juozapą“: papietavo, apžiūrėjo mini zoologijos sodą, pasisupo karuselėse.
000_0001.jpg
Atvykę į Palangą, keliauninkai nuo tilto grožėjosi audringa jūra, pasivaikščiojo Basanavičiaus gatvėje, pramogavo atrakcionuose.
000_0009.jpg
Mokiniai pabuvojo ir grafo Tiškevičiaus rūmuose įsikūrusiame Palangos gintaro muziejuje, grožėjosi jo aplinka, eksponatais.
000_0014.jpg

Julija AstrauskienėįSekmadienis 01 liepos 2012 - 16:44:33

 Tarptautinė konferencija Šiaulių Arenoje


llp_lt_mazas_jpg.jpg
 
2012-06-28 Šiaulių Arenoje įvyko tarptautinė konferenciją, kurią organizavo Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras.

img_2864_-_copy.jpg

Ji buvo skirta kuritesiems žmonėms, jų artimiesiems, socialiniams darbuotojams bei mokytojams, dirbantiems su kurčiaisiais mokiniais. 
Tarptautinė sklaidos konferencija vyko pagal projektą Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0081 "VOGS+Deaf: Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos rėmuose, lygiagretus kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje su Estijos ir Vokietijos pagalba". Projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo.
Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai iš Vengrijos, Vokietijos, Estijos.

img_2866_-_copy.jpg
Konferenciją pradėjo VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro meno kolektyvo, vadovaujamo Genovaitės Sipavičienės, muzikinis sveikinimas konferencijos dalyviams. 
Dalyvius pasveikino RTVMC direktorius Jonas Pravilonis. 
Sveikinimo žodį tarė ir Švietimo mainų paramos fondo atstovė Vilija Dulevičienė. 
Kalbėjo Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dekanė prof. Ingrida Baranauskienė. 

img_2877_-_copy.jpg

Ji perskaitė pranešimą „Mokinių, turinčių specialaus ugdymo poreikių (SUP), profesinis konsultavimas: idealaus modelio parametrai“. 
Savo veiklą pagal projektą „VOGS+Deaf“ pristatė partneriai: Juta Lohnert iš Vokietijos, 

Bocsok Josefne iš Vengrijos, 

img_2903_-_copy.jpg

Olaf Buss iš Estijos.

img_2905_-_copy.jpg

Konferencija buvo verčiama į keletą kalbų: iš anglų ir vokiečių į lietuvių šnekamąją ir lietuvių gestų kalbas, iš lietuvių į anglų kalbą, iš šnekamųjų kalbų į tarptaitinę gestų kalbą ir į lietuvių gestų kalbą. Estų delegacijos pranešimas verčiamas iš anglų į lietuvių kalbą ir į lietuvių gestų kalbą.

img_2893_-_copy.jpg

Pranešimas tarptautine gestų kalba verčiamas į lietuvių šnekamąją kalbą ir į lietuvių gestų kalbą.

img_2895_-_copy.jpg

VOGS tandemo dalyviai, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, edukologijos mokslų magistrė Danutė Kriščiūnienė ir gestų kalbos vyr. mokytojas Vilius Glušokas pristatė mokinių pilotinį konsultavimą PKNPM. 
Gestų kalbos televizijos projekto vadovė Agnė Sakalaitė pristatė Lietuvos gestų kalbos televizijos privalumus. 
Susirinkusiems Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro skyriaus vedėja Stanislava Kavaliauskienė pristatė profesijų pasirinkimą klausos negalę turintiems asmenims Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre. 

RTVMC projektų vadovė Julija Astrauskienė papasakojo apie RTVMC dalyvavimą Grundtvig programos projekte Nr. 518537-LLP- 1-2011-1-SI – GRUNDTVIG-GNW „Bendradarbiavimo tinklas ENABLE, neįgaliųjų mokymui, paremtam kompiuterinėmis technologijomis“.
Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro mokytoja Rūta Markauskienė papasakojo apie kompiuterines priemones ir metodikas, naudojamas kurčiųjų ugdyme. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojas Ramūnas Kabelis pademonstravo savo sukurtą programą „Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos abėcėlė“.

img_2953_-_copy.jpg
Julija AstrauskienėįŠeštadienis 30 birželio 2012 - 09:42:00

 CENTRO MOKINIAI PAŽINTINĖJE EKSKURSIJOJE ZOKNIUOSE

Birželio 19 dieną RTVMC ugdymo taryba organizavo pažintinę ekskursiją pažangiausiems ir geriausiai lankantiems mūsų centro mokiniams.  Septyniolika mokinių kartu su profesijos mokytojomis Raimonda Barkauskiene ir Gražina Butviliene vyko į Šiaulių rajoną, Zoknius, kur aplankė Lietuvos Karinių oro pajėgų Aviacijos bazę. 
Šiuo metu Lietuvos oro erdvę saugo Lenkijos kariūnai. Mokiniai apžiūrėjo Aviacijos bazę, angaruose stovinčius naikintuvus. Lietuvos Karinių oro pajėgų karininkas papasakojo apie skrydžius, pilotų darbą. Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimo, uždavė daug klausimų.
picture_290.jpg
Ekskursijos dalyviai pabuvojo ir Zokniuose esančiame Priešgaisrinės apsaugos muziejuje. Didžiausią įspūdį mokiniams paliko apsilankymas gaisrinių automobilių garažuose. Čia ugniagesiai juos supažindino su naujausia priešgaisrine gelbėjimo technika, įvairiais įrengimais ir paskirtimi. Mokiniai pamatė ir senų nebenaudojamų priešgaisrinių švirkštų, dujokaukių, ryšio priemonių, įvairių detalių ir įrengimų.
picture_300.jpg

Julija AstrauskienėįTrečiadienis 20 birželio 2012 - 08:29:14

Eiti į puslapį   <<        >>  

Naujienų rubrikos
DB užklausų45. Atminties panaudojimas3,412KB