RTVMC KREPŠININKĖS PUIKIAI PASIRODĖ UKMERGĖJE

Balandžio 19 dieną Ukmergėje vyko Specialiosios Olimpiados merginų 3x3 krepšinio ir krepšinio testų varžybos, kuriose dalyvavo keturios komandos iš Ukmergės specialiosios mokyklos, Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos, Kauno Vilijampolės socialinės globos namų ir RTVMC.
dsc01287.jpg
Komandinėse varžybose mūsų centro komanda (V-2 grupės mokinė Normantė Rimšaitė, V-1 grupės mokinės Jolita Bielskytė ir Janina Brinkytė) iškovojo I – ąją vietą.
dsc01304.jpg
Merginos  buvo apdovanotos medaliais, suvenyrais.
dsc01312.jpg

Julija AstrauskienėįPenktadienis 20 balandžio 2012 - 13:11:15

 RTVMC SPORTININKŲ PASIEKIMAI SO EUROPOS STALO TENISO ČEMPIONATE

Balandžio 12-16 dienomis Liublianoje (Slovėnija) vyko Specialiosios Olimpiados Europos stalo teniso čempionatas.
Jame dalyvavo 101 sportininkas iš 21 Europos šalies.
dsc01219.jpg
Čempionate dalyvavo ir SO Lietuvos rinktinė, kurią sudarė 2 sportininkai iš Jurdaičių ir Linkuvos socialinės globos namų ir 2 RTVMC sportininkai – III kurso virėjo specialybės mokinė Justina Žemaitytė ir II kurso apdailininko specialybės mokinys Algirdas Tirilis.
Lietuvos rinktinės vadovė, RTVMC komandos trenerė Stefa Bartkuvienė džiaugėsi puikiais mūsų centro sportininkų pasiekimais.

dsc01227.jpg
Asmeninėse varžybose Justina Žemaitytė iškovojo I – ąją vietą. 
dsc01258.jpg
Algirdui Tiriliui atiteko IV – oji vieta.
Dvejetų varžybose Justina ir Algirdas iškovojo I – ąją vietą. 
dsc01282.jpg
Nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais ir diplomais.
Laisvalaikiu sportininkai ir jų treneriai apsilankė paslaptingoje požemių karalystėje – Postoinos urvuose, esančiuose už 50 km nuo Liublianos.

Julija AstrauskienėįTrečiadienis 18 balandžio 2012 - 12:44:11

 RTVMC VYKO MOKYMAI PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJAMS


Balandžio 4-6 dienomis RTVMC darbuotojams,  dirbantiems su suaugusiais negalių turinčiais profesinės reabilitacijos dalyviais, 
dscf1491.jpg

vyko 24 valandų trukmės neformalūs mokymai, kurių metu mokymų dalyviai buvo supažindinti su profesiniais gebėjimais ir etika,  
                                      
dscf1514.jpg

pagalbos  įsidarbinant paslaugos teikimu ir atvejo vadyba teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.   

dscf1628.jpg

Užsiėmimus vedė mokymų vadovai – VšĮ Socialinių inovacijų centro  direktorė Aušra Benikienė ir projektų vadovas Pranas Benikas.
                                  
img_0089.jpg


Julija AstrauskienėįPenktadienis 06 balandžio 2012 - 17:28:43

 SKELBIMAS

  • Patvirtinta: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo  centro direktoriaus 2012-04-05  įsakymu Nr.V- 579
NUOMOS  VIEŠO KONKURSO SĄLYGOS

Objektas –praktinio vairavimo mokymo aikštelė.
Adresas -   Gedimino 65A, Radviliškis 
 
2012-04-05
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro (toliau – Nuomotojas) viešo nuomos konkurso būdu (toliau- Konkursas) išnuomoja praktinio vairavimo mokymo aikštelę  (toliau – Aikštelė), esančią Gedimino 65A, Radviliškio mieste.
2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
3. Pradinis  nuompinigių dydis su PVM  - 5 Lt. vienai val., 20 val. per savaitę. Dokumentai konkursui pateikiami lietuvių kalba. Su nuomininku bus sudaroma nuomos sutartis.
 
II.  AIKŠTELĖS APRAŠYMAS IR APŽIŪRA
 
4. Nuomojamą aikštelę sudaro:
 B  kategorijos vairavimo mokymo aikštelė. Bendras  plotas 6268,29kv. metro. Paskirtis negali būti keičiama. 
5. Nuomojamą aikštelę galima apžiūrėti – darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val., dėl konkretaus laiko teirautis tel. 8 422 53957.

III. NUOMOS SĄLYGOS
6. Aikštelė gali būti nuomojama tik konkrečiai veiklai, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams,  šiose konkurso sąlygose nurodyta tvarka. 
7. Maksimali nuomos sutarties trukmė – 5 (penkeri) metai.
8. Nuomininkas įsipareigoja:
8.1. nuompinigius mokėti  kas mėnesį, 
8.2. savo lėšomis užtikrinti aikštelės saugumą, tvarką.
9. Nuomininkui draudžiama:
9.1. subnuomoti išsinuomota aikštelę, kitaip perleisti jas naudoti tretiesiems asmenims; 
9.2. be atskiro Nuomotojo leidimo daryti pakeitimus.
10. Be šiose Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų į  sutartį bus įrašytos kitos  sąlygos.
IV. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS
11. Nuomotojas reikalauja pasiūlymus pateikti elektroninėmis priemonėmis. 
11.1. Paraiškos priimamos užklijuotuose vokuose 2012 metų balandžio 11-16 dienomis  203 kab. Dėl papildomos informacijos ir būtinų dokumentų kreiptis į RTVMC administraciją: Gedimino 81, Radviliškis, tel. (8 422) 53957, atsakingas asmuo – Alfonsas Ivoškis.
12. Pasiūlymą sudaro:   
12.1. Pasiūlymas (reikalavimai Pasiūlymo turiniui pateikiami Konkurso sąlygų 13 punkte);
12.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu.
13. Pasiūlyme turi būti nurodyta: 
13.1. konkurso dalyvio, t. y., įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono, fakso  numeriai, banko rekvizitai arba fizinio asmens vardas pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas.
13.2. siūloma nuomos kaina litais su PVM, bet ne mažesnė nei nurodyta sąlygų 3 punkte;
13.3. pageidaujamas nuomos terminas;
13.4. planuojamos veiklos pobūdis;
14. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.
15. Vienas dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą. 
V. PASIŪLYMŲ  VERTINIMAS IR NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS
16. Su pasiūlymais pirminis susipažinimas vyks adresu Gedimino g. 81 Radviliškis, 202 kab, kuriame vyksta vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2012 m.  balandžio  17 d. 09.00 val. 
17. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu dalyvauti Aikštelės nuomos konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas neįvykusiu.
18. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti šio Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai.
 19. Vertinami tik tie pasiūlymai, kurie atitinka šių Konkurso sąlygų 12, 13 punktų reikalavimus. Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į pasiūlytą nuompinigių suma, pageidaujamą nuomos terminą. 
 20. Konkurso rezultatai įforminami protokolu. Apie Konkurso rezultatus visiems Konkurso dalyviams (faksu arba telefonu) bus pranešta per 3 darbo  dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.
21. Nuomotojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį. 
22. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties arba atsisako ją sudaryti, tuo atveju nuomotojas gali kviesti sudaryti kitą po konkurso laimėtojo pasiūlymų eilėje esantį konkurso dalyvį

Julija AstrauskienėįPenktadienis 06 balandžio 2012 - 10:20:14

 PARODIJŲ ŠOU „MAŽA FANTAZIJA“

Kovo 29 dieną centre vyko nuotaikinga popietė – parodijų šou „Maža fantazija“, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti. Popietės metu mokiniai vaidino, deklamavo eiles, šoko, dainavo, parodijuodami žinomus dainininkus: Mino, A.Rybaką, R.Ciciną, V.Tarasovienę ir kt.
Po pasirodymų komisija grupėms skyrė šias nominacijas: teatrališkiausias pasirodymas – jungtinei Ap-1, Ap-2 grupei, nuotaikingiausias pasirodymas– Vd-1 grupei,  masiškiausias pasirodymas– V-1 grupei, išradingiausias pasirodymas– Vd-2 grupei, muzikaliausias pasirodymas– St-2 grupei,  juokingiausias pasirodymas– Š-2 grupei, linksmiausias  pasirodymas– V-2 grupei.
Originaliausio pasirodymo nominacija įteikta St-1 grupės mokiniui Deividui Perminui.
img_0020.jpg

img_0024.jpg

img_0043.jpg

img_0053.jpg

img_0059.jpg
Julija AstrauskienėįPirmadienis 02 balandžio 2012 - 13:03:07

 RTVMC KREPŠININKŲ PERGALĖ KAUNE

Kovo 28 dieną Kaune vyko Lietuvos Specialiosios Olimpiados vaikinų krepšinio finalinės varžybos, kuriose dalyvavo keturiolika komandų. 

picture_322_1.jpg

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro vaikinų komanda stipriausiųjų grupėje iškovojo antrąją vietą. Komandą sudarė Tadas Balčiūnas, Rolandas Bakutis,  Erikas Talmantas, Gintautas Taurutis, Liutauras Rimša, Laimonas Pilitauskas ir Darius Norkus. Vaikinai buvo apdovanoti sidabro medaliais.  

picture_324_1.jpg

Iš varžybose dalyvavusių geriausių žaidėjų bus sudaryta Lietuvos SO krepšinio rinktinė, kuri dalyvaus Pabaltijo SO varžybose. Kandidatais į rinktinę pakviesti centro krepšininkai: Liutauras Rimša, Gintautas Taurutis, Tadas Balčiūnas ir Darius Norkus.

Julija AstrauskienėįPirmadienis 02 balandžio 2012 - 11:23:02

Eiti į puslapį   <<        >>  

Naujienų rubrikos
DB užklausų45. Atminties panaudojimas3,390KB