MOKINIŲ EKSKURSIJA Į PALANGĄ

Birželio 26 dieną II kurso šaltkalvio ir staliaus specialybių mokiniai kartu su auklėtojomis Nijole Rakšniene ir Tatjana Proščepenkiene  dalyvavo išvykoje į vasaros sostinę Palangą. 
Pirmiausia RTVMC mokiniai apsilankė netoli Palangos esančiame pramogų centre „Pas Juozapą“: papietavo, apžiūrėjo mini zoologijos sodą, pasisupo karuselėse.
000_0001.jpg
Atvykę į Palangą, keliauninkai nuo tilto grožėjosi audringa jūra, pasivaikščiojo Basanavičiaus gatvėje, pramogavo atrakcionuose.
000_0009.jpg
Mokiniai pabuvojo ir grafo Tiškevičiaus rūmuose įsikūrusiame Palangos gintaro muziejuje, grožėjosi jo aplinka, eksponatais.
000_0014.jpg

Julija AstrauskienėįSekmadienis 01 liepos 2012 - 16:44:33

 Tarptautinė konferencija Šiaulių Arenoje


llp_lt_mazas_jpg.jpg
 
2012-06-28 Šiaulių Arenoje įvyko tarptautinė konferenciją, kurią organizavo Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras.

img_2864_-_copy.jpg

Ji buvo skirta kuritesiems žmonėms, jų artimiesiems, socialiniams darbuotojams bei mokytojams, dirbantiems su kurčiaisiais mokiniais. 
Tarptautinė sklaidos konferencija vyko pagal projektą Nr. LLP-LdV-TOI-2010-LT-0081 "VOGS+Deaf: Europinio profesinio orientavimo kurtiesiems standarto modelio, vystomo Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos rėmuose, lygiagretus kūrimas Lietuvoje ir Vengrijoje su Estijos ir Vokietijos pagalba". Projektas finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo.
Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai iš Vengrijos, Vokietijos, Estijos.

img_2866_-_copy.jpg
Konferenciją pradėjo VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro meno kolektyvo, vadovaujamo Genovaitės Sipavičienės, muzikinis sveikinimas konferencijos dalyviams. 
Dalyvius pasveikino RTVMC direktorius Jonas Pravilonis. 
Sveikinimo žodį tarė ir Švietimo mainų paramos fondo atstovė Vilija Dulevičienė. 
Kalbėjo Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dekanė prof. Ingrida Baranauskienė. 

img_2877_-_copy.jpg

Ji perskaitė pranešimą „Mokinių, turinčių specialaus ugdymo poreikių (SUP), profesinis konsultavimas: idealaus modelio parametrai“. 
Savo veiklą pagal projektą „VOGS+Deaf“ pristatė partneriai: Juta Lohnert iš Vokietijos, 

Bocsok Josefne iš Vengrijos, 

img_2903_-_copy.jpg

Olaf Buss iš Estijos.

img_2905_-_copy.jpg

Konferencija buvo verčiama į keletą kalbų: iš anglų ir vokiečių į lietuvių šnekamąją ir lietuvių gestų kalbas, iš lietuvių į anglų kalbą, iš šnekamųjų kalbų į tarptaitinę gestų kalbą ir į lietuvių gestų kalbą. Estų delegacijos pranešimas verčiamas iš anglų į lietuvių kalbą ir į lietuvių gestų kalbą.

img_2893_-_copy.jpg

Pranešimas tarptautine gestų kalba verčiamas į lietuvių šnekamąją kalbą ir į lietuvių gestų kalbą.

img_2895_-_copy.jpg

VOGS tandemo dalyviai, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, edukologijos mokslų magistrė Danutė Kriščiūnienė ir gestų kalbos vyr. mokytojas Vilius Glušokas pristatė mokinių pilotinį konsultavimą PKNPM. 
Gestų kalbos televizijos projekto vadovė Agnė Sakalaitė pristatė Lietuvos gestų kalbos televizijos privalumus. 
Susirinkusiems Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro skyriaus vedėja Stanislava Kavaliauskienė pristatė profesijų pasirinkimą klausos negalę turintiems asmenims Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre. 

RTVMC projektų vadovė Julija Astrauskienė papasakojo apie RTVMC dalyvavimą Grundtvig programos projekte Nr. 518537-LLP- 1-2011-1-SI – GRUNDTVIG-GNW „Bendradarbiavimo tinklas ENABLE, neįgaliųjų mokymui, paremtam kompiuterinėmis technologijomis“.
Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro mokytoja Rūta Markauskienė papasakojo apie kompiuterines priemones ir metodikas, naudojamas kurčiųjų ugdyme. 

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojas Ramūnas Kabelis pademonstravo savo sukurtą programą „Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos abėcėlė“.

img_2953_-_copy.jpg
Julija AstrauskienėįŠeštadienis 30 birželio 2012 - 09:42:00

 CENTRO MOKINIAI PAŽINTINĖJE EKSKURSIJOJE ZOKNIUOSE

Birželio 19 dieną RTVMC ugdymo taryba organizavo pažintinę ekskursiją pažangiausiems ir geriausiai lankantiems mūsų centro mokiniams.  Septyniolika mokinių kartu su profesijos mokytojomis Raimonda Barkauskiene ir Gražina Butviliene vyko į Šiaulių rajoną, Zoknius, kur aplankė Lietuvos Karinių oro pajėgų Aviacijos bazę. 
Šiuo metu Lietuvos oro erdvę saugo Lenkijos kariūnai. Mokiniai apžiūrėjo Aviacijos bazę, angaruose stovinčius naikintuvus. Lietuvos Karinių oro pajėgų karininkas papasakojo apie skrydžius, pilotų darbą. Mokiniai susidomėję klausėsi pasakojimo, uždavė daug klausimų.
picture_290.jpg
Ekskursijos dalyviai pabuvojo ir Zokniuose esančiame Priešgaisrinės apsaugos muziejuje. Didžiausią įspūdį mokiniams paliko apsilankymas gaisrinių automobilių garažuose. Čia ugniagesiai juos supažindino su naujausia priešgaisrine gelbėjimo technika, įvairiais įrengimais ir paskirtimi. Mokiniai pamatė ir senų nebenaudojamų priešgaisrinių švirkštų, dujokaukių, ryšio priemonių, įvairių detalių ir įrengimų.
picture_300.jpg

Julija AstrauskienėįTrečiadienis 20 birželio 2012 - 08:29:14

 SVEČIAI IŠ ITALIJOS DOMĖJOSI CENTRO VEIKLA

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI vykdo mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci partnerysčių projektą „Europos NVO psichikos sveikatos politika ne ES šalyse“. Projekto tikslas – tarptautiniam bendradarbiavimui sutelkti tris ES šalių organizacijas, dirbančias psichikos sveikatos srityje, siekiant pagerinti šiose organizacijose dirbančių specialistų žinias. Vienas iš projekto partnerių yra Cittadinanza Onlus iš Italijos.
Birželio 11 dieną RTVMC lankėsi grupė svečių iš Italijos. Jie susipažino su centre teikiamomis paslaugomis, apžiūrėjo mokymo bazę, domėjosi vykdomais tarptautiniais projektais. Centro veiklą anglų kalba svečiams pristatė projektų vadovė Julija Astrauskienė.
000_0007_-_copy.jpg
Julija AstrauskienėįPirmadienis 18 birželio 2012 - 10:33:52

 KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO DALYVIŲ ATRANKOJE

Mažeikių politechnikos mokykla parengė Leonardo da Vinči programos mobilumo projektą „Sveiko maisto gamyba, natūralus skonis, nepriekaištinga kokybė ir modernus pateikimas viešojo maitinimo įmonėse“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0719 ir laimėjo ES dotaciją jo įgyvendinimui. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras yra šio projekto siunčiantysis partneris.

Skelbiama projekto dalyvių atranka vienos savaitės trukmės vizitams Austrijoje ir Vokietijoje.
Preliminarios vizitų datos: Austrijoje  – pirmąją rugsėjo savaitę, Vokietijoje – 2013 m. balandžio mėn. Bus atrinkti 4 profesijos mokytojai  (po du į kiekvieną vizitą).
Mobilumo išlaidos (kelionė, pragyvenimas, draudimas) apmokamos iš projekto dalyviui skirtų lėšų.

Pagrindinis projekto tikslas – suteikti galimybę maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo paslaugų sektoriaus profesijos mokytojams patobulinti profesines žinias, įgūdžius ir kompetencijas sveiko maisto ruošimo ir patiekimo srityje, susipažinti su naujomis technologijomis, tradicijomis, darbo kultūra, keliamais higienos reikalavimais Vokietijos ir Austrijos šalyse.
Tiesioginiai uždaviniai:
1. Gerinti Mažeikių PM, VšĮ Kelmės PRC, VšĮ Kuršėnų PM, Radviliškio TVMC maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo paslaugų sektoriaus profesijos mokytojų  pasirengimą, sudaryti tiesiogines galimybes turimų žinių bei įgūdžių, kompetencijų, kvalifikacijų augimui bei plėsti bendrą supratimą apie sveiko maisto propagavimą.
2. Supažindinti projekto dalyvius su šiuolaikinių inovatyvių patiekalų gamybos technologijų taikymu, aptarnavimo būdais ir kultūra įvairiose situacijose. 
3. Ugdyti profesijos mokytojų kūrybinę veiklą darbinėje aplinkoje, skatinti jų kūrybinį mąstymą, poreikį asmeninės kvalifikacijos kėlimui.
4. Išmokti gaminti ir patiekti sveikus Vokietijos ir Austrijos šalių nacionalinius patiekalus, susipažįstant su valgiaraščiais, receptais, atsižvelgiant į sveikos gyvensenos principus ir analizuojant įvairaus amžiaus žmonių mitybos ypatumus.
5. Paruošti du fotoalbumus „Sveiko maisto virtuvė Austrijoje / Vokietijoje" skaidrių pavidalu CD formate.
6. Parengti metodinę medžiagą – receptų rinkinį „Sveiki patiekalai" CD formate.

Projekto dalyviai – maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo paslaugų sektoriaus profesijos mokytojai bus atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais:
motyvacija dalyvauti projekte,
užsienio kalbos žinios ir gebėjimai, 
komunikabilumas, 
iniciatyvumas,
atsakingumas,
pareigingumas, 
sugebėjimą dirbti komandoje ir individualiai.

Projekto dalyvių atranką vykdys atrankos komisija, kurios posėdis vyks birželio 26 dieną 10 val. 
Prašymai dalyvauti projekte priimami iki 2012 m. birželio 22  dienos.


Julija AstrauskienėįPirmadienis 18 birželio 2012 - 10:31:54

 Apdailininkų praktika Tenerifėje: projekto sklaida

llp_lt_mazas_jpg.jpg
Pagal projektą LLP-LdV-IVT-2011-LT-0510 "Darbo patirtis mobilumo praktikos darbo vietoje apdailininkų specialybės jaunuoliams iš Lietuvos, turintiems mažiau galimybių", finansuojamą Švietimo mainų paramos fondo, 6 RTVMC apdailininkų specialybės mokiniai atliko praktiką Tenerifejė, Kanarų salose. 
Priimantys partneriai- International college TEMIS atliko projekto sklaidą- informacija apie projektą buvo patalpinta I.E.C.TEMIS svetainėje http://collegetemis.es/index.php/es/the-european-projects?layout=edit&id=167 Čia partneriai paskelbė informaciją pie mūsų praktiką.
2012-05-17 Kanarų salų informaciniame portale Diario digital de Canarias, puslapyje La voz de Tenerife buvo patalpinta informacija, kad Granadilla de Abona dalyvauja mokymo programoje ir ten praktiką atlieka mokiniai iš Lietuvos: "Granadilla de Abona colabora en un programa educativo de intercambio de extranjeros". http://lavozdetenerife.com/not/15362/granadilla_de_abona_colabora_en_un_programa_educativo_de_intercambio_de_extranjeros
2012-05-24 Radio Tiempo de Tenerife studijoje buvo surengta tiesioginė radio laida, kurios metu į eterį kalbėjo praktiką atliekantys studentai iš Portugalijos ir Prancūzijos, taip pat lydinčioji iš RTVMC. Transliacijos metu visi norintys galėjo paskambinti į tiesioginį eterį ir paklausti apie atliekamą praktiką, darbo patirtį bei įspūdžius.
img_2908.jpg

Julija AstrauskienėįPirmadienis 18 birželio 2012 - 10:31:43

Eiti į puslapį   <<        >>  

Naujienų rubrikos




DB užklausų45. Atminties panaudojimas3,410KB