LLP-LdV-IVT-2012-LT-0784


dsci3066_-_kopija.jpg
 
Apklijuojame MDP plokštės kraštus buko lentelėmis.
 
dsci3077_-_kopija.jpg
 
Mokomės matuoti elektroniniu slankmačiu.
 
dsci3149_-_kopija.jpg
 
Vokiečių mokytojas aiškina mums, kaip taisyklingai suklijuoti dviejų rūšių lukštą.
 
dsci3235_-_kopija.jpg
 
Bandome savarankiškai klijuoti lukštą.
 
dsci3303_-_kopija.jpg
 
Mūsų grupė kartu su vokiečių draugais ir Reabilitacinio centro Tiuringer Wald direktoriumi Klausu Speisu.
Julija AstrauskienėįAntradienis 16 balandžio 2013 - 23:20:55

 TĖVŲ, GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ SUSIRINKIMAS


  • Paruošė Audronė Urbonavičienė
Balandžio 6 dieną centre vyko mokinių tėvų, globėjų ir rūpintojų susirinkimas. 
img_2960.jpg
Prieš susirinkimą atvykusieji susitiko su auklėtojais, profesijos mokytojais, socialine pedagoge, pasikalbėjo juos dominusiais klausimais. Susirinkimo metu direktorius Jonas Pravilonis tėvams, globėjams ir rūpintojams pristatė Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro veiklą 2012 metais.   
img_2964.jpg
Su 2012-2013 m.m.  I pusmečio mokinių pažangumo rezultatais supažindino profesinio mokymo skyriaus vedėjas Alfonsas Ivoškis. Socialinė pedagogė Silva Bosienė apibendrino I pusmečio mokinių lankomumo rezultatus.  
Karjeros koordinatorius Kazimieras Špokauskas supažindino su projektu „Ugdymo karjerai ir stebėsenai modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, papasakojo apie projekto vykdymą centre. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stanislava Kavaliauskienė pateikė informaciją apie kokybės valdymo sistemos diegimą centre, supažindino su ISO 9001:2008 standarto reikalavimais ir atlikto vidaus audito rezultatais. 
Buvo aptartas klausimas dėl mokinių tėvų, globėjų, rūpintojų atstovo į RTVMC  tarybą. Išrinktas Vaclovas Liubinas. Apsilankymo centre metu tėvai, globėjai ir rūpintojai apžiūrėjo Velykinę mokinių darbų parodą, piešinių parodas, pasivaišino arbata ir saldumynais.  
Julija AstrauskienėįAntradienis 09 balandžio 2013 - 21:39:41

 LLP-LdV-IVT-2012-LT-0784


eu_flag_llp_lt_mazas.jpg

2013-04-07 dieną prasidėjo mobilumo vizitas į Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald. Į praktiką  profesinio parengimo mokykloje, įsikūrusioje Vokietijos Šliosingen mieste, išvyko 3 mokiniai iš Alantos technologijų ir verslo mokyklos ir 3 mokiniai iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, lydimi dviejų lydinčiųjų. Mokiniai išmoks taikyti savo profesines žinias naujoje srityje- jie inkrustuos lukštu šaškių lentas, paveikslus ir baldų detales. Projektą LLP-LdV-IVT-2012-LT-0784 „Stalių stažuotė specialių poreikių mokiniams“ koordinuoja RTVMC.

dsci2969_-_kopija.jpg
Julija AstrauskienėįPirmadienis 08 balandžio 2013 - 23:59:19

 Mokytojų mobilumo vizitas


eu_flag_llp_lt_mazas.jpg
  • Paruošė Saulius Dailidonis
Nuo 2013-03-18 iki 2013-03-24 pagal mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0726 „Inovacijos mokyme apie žemės ūkio produktų ir paslaugų tiekimą ir skatinimą ES šalyse“ įvyko RTVMC mokytojų vizitas į Sofiją. 

bulg_01.jpg

Projekto koordinatorius yra VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokykla. Delegaciją sudarė keturi atstovai iš Všį ATVM, du iš Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos ir du atstovai iš RTVMC. 
Mus priėmė ir darbinę veiklą organizavo tarptautinių ryšių departamento mentorė Denitsa Boyanova dirbanti Bulgaria Gateway organizacijoje. Gyvenome trijų žvaigždučių viešbutyje „Budapest“. Mentorė supažindino su Sofijos miesto senamiesčio įžymybėmis, vietiniu transportu. Kelionės metu vyko trys dalykiniai susitikimai. 
Įdomus vizitas įvyko į „Bio tree“ įmonę, kuri buvo įkurta 2008 metais. Pagrindinė įmonės veikla yra plėtojant aukštųjų technologijų veisimo metodą veisti greitai augančių medžių rūšis su būtinąja priežiūra: augalų įveisimui naudoti genetinį banką (meristeminis metodas dauginimo iš ląstelės). Įmonė įsikūrusi Sofijos vakarinėje pramoninėje zonoje. Laboratorija turi modernią auginimo, eksperimentinių tyrimų laboratoriją, kurioje šviesos ir temperatūros režimai reguliuojami automatiškai, modernų augalų adaptacijos korpusą, šildomą inkubatorių. Per labai trumpą laikotarpį „Bio tree“ sukūrė keletą naujų technologijų, įvairių rūšių augalų dauginimo „in vitro“, kai kurie iš jų yra saugomi intelektinės nuosavybės „Bio tree“ patento Bulgarijos Respublikos patentų biure. 
Ši technologija vis plačiau taikoma selekcijoje ir žemės ūkyje įvairių kultūrų, dekoratyvinių bei sodo augalų dauginimui. Privalumas, kad dauginant šiais metodais devirusuojami augalai, mobilizuojamos atskirų ląstelių potencijos, plačiau panaudojamos įvairios genetinės medžiagos kintamumo formos. Susidomėjimą sukėlė medis „Paulovnija“, kurį galima keturis kartus nupjauti ir jis vėl atauga, Naudojant biomasei, pjaunant kas du metus iš ha galima gauti 60-80 tonų biomasės. Gaminant bioetanolį kasmet galima gauti 60 t/ha. Tai sparčiausiai augantis medis, per metus užauga iki 5 ar 9 metrų aukščio, devintais augimo metais užaugina 1 kubinį metrą kokybiškos medienos. 
Dar turėjome susitikimą su Mihail Georgiev, kuris dirba verslo konsultavimo kompanijoje „Business plan“, jo pareigos- žemės ūkio veiklos finansų planavimas ir valdymas. Apsilankėme verslo konsultavimo firmoje, kuri įkurta 1996 metais, tai viena iš seniausiai Bulgarijoje įkurtų verslo konsultavimo įmonių, kuri turi ilgametę patirtį. 
Taip pat lankėmės ekologiniame ūkyje, kuriame praktiškai pamatėme kaip ekologiškai naudoja biohumusą, kurį gamina Himalajaus sliekai. Gaunamas auginamų ūkyje daržovių derlius be tarpininkų pristatomas į restoranus. Ūkis įsikūręs toliau nuo Sofijos, kalnuose, kur yra švarus, neužterštas klimatas. 
Numatomas projekto rezultatas- bus paruoštas stažuotės metu sukauptos informacijos metodinis rinkinys, papildytas žemės ūkio gamybos darbuotojo, kaimo paslaugų verslo darbuotojo, ekologinio ūkio darbininko mokymo programose dėstomų dalykų turinys. 
Laisvalaikiu pasikėlėme į Vitoši kalnus, kurių aukštis siekia 2200 m. Daug adrenalino suteikė slidinėjimas kalnų trasose. Nuo kalno viršūnės atsiveria puikus Sofijos miesto vaizdas. 
Projekto dalyvių stažuotė yra įvertinta priimančios organizacijos sertifikatu.
Julija AstrauskienėįPirmadienis 08 balandžio 2013 - 23:23:53

 DALYVAVOME RENGINIUOSE, SKIRTUOSE SAUGAUS EISMO DIENAI PAMINĖTI


Kovo 18 – 22 dienomis  RTVMC  buvo paskelbta saugaus eismo savaitė.  Centro bendruomenės nariai buvo kviečiami ir skatinami keliuose elgtis atsakingai,  kultūringai ir saugiai. Mokiniai piešė piešinius  ir dalyvavo piešinių konkurse „Saugus eismas“.
Kovo 21 dieną  surengta  piešinių paroda.  Vertinimo komisija atrinko meniškiausius mokinių darbus – Roberto Mieldažio, Reginos Rusaitės, Andriaus Lozdovskio, Kęstučio Venskaus, Donato Jankevičiaus  piešinius.
Balandžio 5 dieną  profesinio mokymo skyriaus vedėjas Alfonsas Ivoškis, profesijos mokytojai Algimantas Vaicekauskas, Laimutis Brunius ir I kurso automobilių mechaniko specialybės mokiniai dalyvavo Radviliškio mieste vykusiuose renginiuose, skirtuose Saugaus eismo dienai paminėti.   
img_2946.jpg
Centro atstovai pristatė mokinių piešinių ekspoziciją, apžiūrėjo policijos komisariato, greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių automobilius, geležinkelio kelio mašinas, stebėjo inscenizuotos avarijos geležinkelio pervažoje padarinių likvidavimo darbus, žmonių gelbėjimo operaciją, domėjosi naudinga informacija saugaus eismo tema, vaišinosi kareiviška koše ir arbata. 
Renginyje buvo apdovanoti Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro bei Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus organizuotų mokinių piešinių konkursų saugaus eismo tematika nugalėtojai. Vyresniųjų klasių mokinių grupėje antrąją vietą pelnė mūsų centro II kurso staliaus specialybės mokinys Robertas Mieldažis. Jis buvo apdovanotas diplomu ir asmenine dovana.  
img_2952.jpg
Julija AstrauskienėįPirmadienis 08 balandžio 2013 - 21:47:49

 RTVMC Radviliškio ugdymo karjeros paslaugų centro veikla


  • Paruošė karjeros koordinatorius Kazimieras Špokauskas
Kovo 5 dieną vyko Vd-1 gr. valandėlė „Vardo galia“.  Jos metu kiekvienas mokinys  pagal vardo raides surašė asmens savybes, o po to apibudino jiems tinkamas ir diskutavo. Mokiniai patobulino savęs pažinimo ir teigiamo savęs vertinimo gebėjimus.   
Kovo 6 dieną vyko V-1 gr. valandėlė „Mano vertybių skalė“. Mokiniai iš pateikto vertybių sąrašo išsirinko dešimt svarbiausių aukščiausio lygio vertybių ir įvertino pagal jų reikšmę gyvenime bei  surašė prioriteto tvarka. Mokiniai patobulino gebėjimus save pažinti  ir aptarė vykusį užsiėmimą.   
Kovo 13 dieną vyko Vd-2  gr. valandėlė  „Kas man svarbiausia gyvenime“. Mokiniai  iš dešimties  pateiktų variantų pasirinko vieną ir nusprendė  kas šiuo metu jiems  yra svarbiausia gyvenime.   
Kovo 14 dieną vyko V-2 gr. valandėlė „Mano gabumai“. Mokiniai atlikę užduotį daugiau sužinojo apie savo gabumus ir dominuojantį intelekto tipą  ir  pritaikymo būdus karjeros kelyje.   
Kovo 18 dieną vyko Ap-1 gr. valandėlė „Mano interesai“. Atlikę užduotį mokiniai patobulino gebėjimus pažinti save ir  savo karjeros interesus. 
Kovo 19 dieną vyko Š-1 gr.  valandėlė „Mano asmenybės savybės“. Atlikdami užduotį mokiniai  pasirinko  svarbiausias savo asmenybės savybes ir argumentavo kaip šios savybės pasireiškia jų gyvenime. Valandėlės metu mokiniai patobulino gebėjimus save pažinti ir argumentuoti savo pasirinkimą.   
Kovo 20 dieną vyko St-2 gr. ir Ap-2 gr. valandėlė „ Darbo paieška interviu būdu“. Mokiniai buvo suskirstyti poromis ir atliko darbdavio ir ieškančio darbo vaidmenis bei atliko užduotį 10 kartų pabaigti sakinį „Nenoriu girtis , bet esu......“. Valandėlės pabaigoje vyko užduoties aptarimas.   
Kovo 27 dieną į Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrą atvykusi Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos karjeros koordinatorė Lijana Bernotienė susitiko su karjeros koordinatoriu Kazimieru Špokausku ir profesinio tinkamumo nustatymo ir orientavimo skyriaus specialistu Eugeniju Mikša, bei apžiūrėjo RTVMC mokymo įstaigą (projektų kambarį, muziejų , biblioteką, viešbučio darbuotojų specialybės mokymo patalpas ir Europos kambarį ). Sužinojo kokia specialiųjų poreikių mokinių priėmimo tvarka . Lijana ir toliau palaikys glaudžius ryšius su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro darbuotojais.
Julija AstrauskienėįAntradienis 02 balandžio 2013 - 18:21:16

Eiti į puslapį   <<        >>  

Naujienų rubrikos
DB užklausų45. Atminties panaudojimas3,405KB